Hirdetések

PLÉBÁNIÁNK  HÚSVÉTI HIRDETÉSEI  ÁPRILIS 9-10-én.

Ma délelőtt – igény szerint – a szentmisék végén ételszentelés lesz.

Húsvétvasárnap de. 11 órás ünnepélyes koncert-nagymisén

templomunk énekkara Csanády Szent János-miséjét  énekli motettákkal. Közreműködik a lányok angyali kórusa is.

Húsvéthétfő tanácsolt ünnepén reggel 8, de.10 és este 18 órakor mutatjuk be a szentáldozatot.

Húsvét nyolcadában sokan jöjjetek a köznapi szentmisékre is.

Egy hét múlva fehérvasárnap az isteni irgalmasság ünnepe. Délelőtt a 9-es diákmisén gitáros kórusunk énekel.

A következő hétvégén várjuk az egyházi hozzájárulás első félévi

megajánlását a bejáratnál. Számítunk bőkezűségetekre.

Írassatok miseszándékokat az elkövetkező időszakra is.

Hálás köszönetet mondunk minden adományért, munkáért és szolgálatért, amelyet templomunkért hoztatok húsvét ünnepére.

Áldott, kegyelmekben gazdag szent húsvéti ünnepeket kívánunk a kedves Híveknek.