Hirdetések

Hirdetések Virágvasárnap 2023.04.02.

Ma de. 11 órakor tartjuk a barkaszentelést körmenettel, majd a kórus elénekli a Máté-passiót motettákkal.

Este 18 órakor fejezi be Hesz Attila pálos atya a lelkigyakorlatot. Utána 19 órakor taizé-i imaóra lesz.

Nagycsütörtök de. 10 órakor a Szent István-bazilikában Bíboros Főpásztorunk olajszentelési nagymisére hívja a kedves híveket és a főegyházmegye papságát.

TEMPLOMUNK NAGYHETI SZERTARTÁSRENDJE

Nagycsütörtök este 18 órakor az Oltáriszentség alapítását ünneplő szentmise, melyen elhangzik a Missa de angelis; majd kb. 19 órától oltárfosztás, virrasztás, 21 órakor lamentáció, kb. ½ 10-kor templomzárás.

Nagypéntek szigorú böjti szabad napján du. 15 órakor keresztút,

majd este 18 órakor csonkamise: János-passió, kereszthódolat, áldozási szertartás.

Nagyszombat reggel 8 órától csöndes szentségimádás lesz a szentsírra kitett Oltáriszentség előtt du. 16 óráig.

Este 20 órától húsvéti vigília-szertartás: tűz- és vízszentelés, húsvéti örömének, igeliturgia, felnőtt-keresztelés, allelujás nagymise, majd kb. 22 órától föltámadási körmenet a téren. Kórusunk Kodály Magyar miséjét énekli motettákkal.

Gyóntatás: a nagyheti szertartások előtt kb. 20 perccel.

Húsvétvasárnap délelőtt –igény szerint- ételszentelést végzünk.

De. a 11 órai ünnepélyes korális nagymisén közreműködik templomunk énekkara Csanády: Szent János miséjével és az angyali kórus.

Húsvéthétfő tanácsolt ünnepén szentmisék reggel 8, de. 10 és este 18 órakor lesznek.

A szent szertartásokra nagy számban hívjuk és várjuk a ministránsokat, akiknek nagycsütörtök du. 17 órakor lesz próba.

Már most hirdetjük, hogy a húsvétot követő két hétvégén (április15-16. és 22-23.) várjuk az egyházi hozzájárulás első félévi megajánlását a bejáratnál. Írassatok szentmiséket a tavaszra is.