Gitáros együttes

Tevékenységünk:
Elsődleges a liturgikus énekes-zenei szolgálat, havonta egy alkalommal (fél évre előre rögzített
időpontban) vasárnap a 9 órai szentmisén. Az adott alkalmak a heti Hirdetések között a Honlapon is
megtalálhatók Ezen túlmenően más templomi (pl. Mikulás ünnepség, karácsonyi Pásztorjáték) és
egyéb alkalmakon (pl. Városmisszió) énekes zenei közreműködés vagy önálló fellépés.


Próbák:
Péntekenként 17 órakor a templom melletti Közösségi Házban havi két alkalommal (az adott
vasárnapi miseszolgálat előtti két péntek), és a miseszolgálat kezdete előtt reggel 8 órakor.


Kapcsolat:
A közösség nyitott, szívesen fogadunk csatlakozni vágyó, a rendszeres szolgálatot vállaló, énekelni
szerető, a dallammal mondott imát közösségben megélő tagokat korhatár nélkül. Kottaolvasás
hiánya nem akadály, jó hallással bármely ének megtanulható.
Vezető: Mellen Sándor.
Elérhetőség: a próbákon, a 9 órai szentmisék előtt és után, vagy a sanimar@gmail.com címen.


Bővebben:
Templomunk közösségi életének egyik jellemzője a gazdag énekes zenei szolgálat, melyet immár
több évtizede három énekkar végez. A megalakulás sorrendjében:
Szent József Kórus (klasszikus négyszólamú vegyes kar), Angyalikar (iskolás lányokból álló
énekkar), és Gitárkar (kortárs egyházzenei énekkar és gitáros /meg egyéb hangszeres/ zenekar).
A Gitárkart Mellen Sándor szervezte meg 1993-ban, kezdetben csak néhány lelkes fiatal
részvételével. Köztük volt első gitárosunk, Oltárczy Lajos és 2022. szeptemberben fájdalmasan
fiatalon elhunyt felesége, Tünde. Ez a „Kiskórus” a kezdetektől kamarakórus jelleggel végzi a
liturgikus szolgálatot. Változó összetételben, de folyamatosan működik, jelenleg 8 állandó és egy-
két alkalmi taggal. A kórustagoknak mintegy fele játszik valamilyen hangszeren is. A zenei
szolgálatok során mindenki énekel, a fúvós hangszeresek is az adott ének sajátosságainak
megfelelően. Így tudjuk megtenni, hogy többszólamú énekek is szerepelnek a repertoárunkban. Az
énekeket a gitárok mellett furulya és fuvola kísérőszólamokkal, elő- köz- és utójátékkal,
alkalmanként más hangszerekkel is kiegészítve adjuk elő. Az énekrenddel a liturgikus előírásoknak
megfelelően igazodunk a szentmise adott részéhez, annak mondanivalójához és hosszához, vagy
akár a miséző atya szolgálatának sajátosságaihoz.
Repertoárunk az idők folyamán egyre gazdagodott, ma már több mint száz dal közül választjuk ki
az adott liturgiához, alkalomhoz leginkább odaillőt. Az egyházi könnyűzene műfaján belül Sillye
Jenő, Dax, az Eucharist (Gável testvérek) és a Boanergész (Varga Attila) együttes, továbbá más
magyar szerzők mise- és egyéb énekei adják az alapokat. Ezek mellett külföldi szerzők műveit is
énekeljük, köztük karizmatikus jellegű vagy taizei meditatív énekeket. Mindezeken túl „világi”
szerzők vallásos énekei is megtalálhatók a kottatárunkban (pl. a Gryllus testvérek Zsoltár
feldolgozásai).
Énekgyűjteményünk alapja a bencés szerkesztésű Kék könyv (Énekelj az Úrnak), a Dúr könyv
(Dicsőség/ Dalolj az Úrnak) katolikus gitáros kottagyűjtemény, a MaranaTha kiadású Sárga/Piros
könyv (Áldjad én lelkem az Urat). Ezek mellett a taizei énekfüzet és egyéni gyűjtésekből származó
énekek állnak rendelkezésünkre.
Törekvésünk, hogy a kórusének és a hangszeres zene által is szolgáljuk az eucharisztia
ünnepléséhez méltó imádságos légkör elmélyülését, a közös énekléssel a lelkek Istenhez
emelkedését. Valósuljon meg a régi mondás: aki Istennek énekel, az kétszeresen imádkozik.