Hirdetések

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Évközi 10. vasárnap: úrnapja; Szent Barnabás apostol)

1./ Ma, úrnapján de. a 10-es ünnepélyes nagymisén tartjuk a tanévzáró
Te Deumot, majd utána kb. 11 órakor az úrnapi körmenetet. Hálás
köszönet a hitoktatóknak és az úrnapi oltárok elkészítőinek.
2./ Kedd Páduai Szent Antal, csütörtök pedig Árpád-házi Boldog Jolán
emléknapja. Pénteken, Jézus Szentséges Szívének főünnepén a reggeli
7-es szentmisét a Jézus Szíve-oltáron celebráljuk, este 18 órakor pedig
elénekeljük a Jézus Szíve-litániát, melyben áldoztatunk.
3./ Lazányi Ferenc akolitus-testvérünk szeretettel hívja és várja a kedves
híveket diakónussá szentelésére, amely e héten szombaton, a Szűzanya
Szeplőtelen Szívének ünnepén lesz de. ½ 11-kor a Szent István-
bazilikában. Imádkozzunk érte!