Hirdetések

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Évközi 9., Szentháromság-vasárnapja)

1./ Ma, Szentháromság ünnepe a húsvéti szentgyónás és -szentáldozás záró napja.

2./ Mától a vasárnapi szentmisék -a nyári rend szerint- reggel 8, de. 10 és este 18 órakor kezdődnek. A köznapiak általában a szokásos rendet követik; e héten viszont kedden este és szerdán reggel igeliturgia lesz.

3./ A közelgő Jézus Szíve-főünnepre kilenceddel készülünk a köznap reggeli misék után, illetve az estiek előtt ½ 6-tól. Az elsőt Prágai Szent Ágnes csütörtöki emléknapján tartjuk.

3./ Jövő vasárnap úrnapja. A 10 órai ünnepélyes korális nagymisén Te Deumot éneklünk a tanév zárásaképp, majd utána 11-kor kezdődik az úrnapi körmenet.