Hirdetések

JÚNIUS 18-ÁN

(Évközi 11. vasárnapon)

1./ Hétfő templomunk fölszentelésének évfordulója
szerda Gonzága Szent Alajos emléknapja,
szombat pedig Keresztelő Szent János tanácsolt főünnepe.

2./ Keller József Béláné (az +Varga Gábor atya
édesanyja) temetése szombaton a déli ½ 12-kor
kezdődő gyászmise után lesz az urnatemetőnkben.

3./ Jövő vasárnap du. 15 órakor a templomkertben álló
fénykeresztnél engesztelő imaórát tartunk fölszentelése
évfordulóján, melyre mindenkit szeretettel hívunk.