Hirdetések

Hirdetések május 28-án, Pünkösd vasárnap

1./ Pünkösdvasárnap de. a 11 órai ünnepélyes korális nagymisén közreműködik templomunk énekkara.

2./ Pünkösdhétfőn –nyári vasárnapi miserend szerint- reggel 8, de. 10 és este 18 órakor mutatjuk be a szentáldozatot.

3./ Jövő vasárnaptól, június 4-től, Szentháromság ünnepétől -szeptember közepéig – vasárnaponként csak három szentmisét mondunk: reggel 8, de. 10 és este 18 órakor.

 Aznap este ¾ 7-től taizé-i imaóra lesz.