Hirdetések

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

(Húsvét 7. vasárnapja: Urunk mennybemenetele; Magellán Szent Kristóf)

1./ A mai Urunk mennybemenetelét követő hét ünnepei közül kiemelkedik hétfőn Szent Rita, szerdán Szűz Mária, mint a keresztények segítsége és pénteken a nevető szent, Néri Fülöp emlékezete.

2./ Egy hét múlva, május utolsó, hosszú hétvégéjén lesz pünkösd, a Szentlélek eljövetelének parancsolt főünnepe. Pünkösdvasárnap de. a 11 órai ünnepélyes, korális nagymisén közreműködik templomunk énekkara.

3./ Pünkösdhétfőn reggel 8, de. 10 és este 18 órakor mondunk szentmisét. Ez lesz a két hét múlva életbe lépő nyári vasárnapi miserend is!