Hirdetések

Hirdetések április 28-án

1./ Május 1, szerda Munkás Szent József ünnepe, templomunk nagybúcsúja. De. a 10 órai ünnepélyes, korális nagymisén Martos Levente Balázs püspök úr bérmál. Templomunk énekkara a VIII. gregorián Missa de angelist énekli motettákkal.

Utána közös bográcsozásra hívjuk a kedves Híveket a templomkertbe, és kérjük, hogy legyenek szívesek süteményeket hozni.

Este 18 órakor is bemutatjuk a szent áldozatot, melyet Szent József-litánia követ.

2./ Első péntek du. 18 órakor elénekeljük a Jézus Szíve-litániát; első szombat este ½ 6-kor szentolvasó, majd az esti mise után loretói litánia lesz.

3./ Május a Szűzanya hónapja. Mária tisztelete a katolikus hitélet nagyon fontos eleme. Az esti szentmisék után kb. ½ 7-kor elénekeljük a szentséges loretói litániát, a reggeliek után pedig ½ 8-kor csöndben elimádkozzuk.

4./ A következő két hétvégén a főkapunál kérjük az egyházadó megajánlását.

5./ Az Urnatemető május 5-én, Anyák napján, 8-18 óráig tart nyitva!