Hirdetések

HIRDETÉSEK

(Évközi 24. vasárnap: Bellarmin Szent Róbert)

1./ Mától a téli-tanévi időszakban vasárnapokon de. 9 és 11 órakor, illetve este 18 órakor mondunk szentmisét. (8 órakor nincs szentmise, csak nyáron!)

2./ Ma de. 9 órakor tartjuk a tanévkezdő Veni Sanctét a gitáros énekkar közreműködésével. A gitárosok általában minden hónap 3. vasárnapján énekelnek.

3./ Ma du. 15 órakor engesztelő imaóra lesz a templomkerti fénykeresztnél.

4./ Ma este kb. ¾ 7-kor kezdődik Pálúr János orgonakoncertje.

5./ Szerdai napokon du. 16 órakor az óvodásoknak, ½ 5-től pedig az alsósoknak tart hittanórát Csekei Tóth Eszter a közösségi házban (google: Eszter néni hittan).

Ugyanott este 19 órakor kezdődik a bérmálási előkészítő 14 éves kortól. Szintén 19 órától tartja heti rendszerességgel Szent József kórusunk próbáit. Kórusunkba szeretettel hívunk és várunk jó hallású, énekelni szerető és tudó, némi kottaolvasási ismerettel rendelkező lelkes híveket.

6./ Csütörtökön Szent Máté apostol ünnepén újra kezdődik a bibliakör este 7 órától a közösségi házban, és folytatódik a továbbiakban a hó 1. és 3. csütörtökén.

7./ Péntekenként este 18 órakor vannak az „Angyali kar” énekpróbái a közösségi házban. Ők is várnak új énekeseket soraikba. Szeretettel hívunk fiatal fiúkat, férfiakat a sekrestyébe ministrálni a szentmiséken és más szertartásokon.

8./ Szombat Pietrelciani Szent Pio atya emléknapja.

Az elsőáldozók előkészítője vasárnaponként reggel ¼ 9-től a Mária-kápolnában lesz megtartva.