Hirdetések

Hirdetés 2023. 03.05. Nagyböjt 2. vasárnap

Péntek este 18 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk az angyali kar elmélkedéseivel. 

Már előre hirdetjük, hogy március 19-én, Szent József ünnepén, templomunk kisbúcsúján de.11órakor kiszolgáltatjuk a szentkenetet 65 éven túli és tartós betegségben szenvedő fiatalabb testvéreinknek.

A szentség felvételét megelőzően végezzék el a szentgyónásukat.

A nagyböjti lelkigyakorlat március 31-, április 1- és 2-án este 18 órakor lesz.

Akik biztosan szeretnének Adoremust, igényüket március 12-ig jelezzék az irodán, és nevükre biztosítjuk a liturgikus könyvecske kézhezvételét.