Hirdetések

Hirdetés – 2023. 02.19-én – Évközi 7. vasárnap

Ma, farsangvasárnap, de legkésőbb húshagyókedden, Damiáni Szent Péter emléknapján véget ér a bálok, az évközi idő első része és a márianosztrai
kirándulásra jelentkezés ideje.

A héten hamvazószerdával megkezdődik a negyvennapos szentidő, a nagyböjt . E napon csak este 18 órakor tartunk szentmisét (reggel nem !) hamumegáldással és hamvazással, melyet a jövő vasárnap is kiszolgáltatunk.

Mi is bekapcsolódunk az Úr Jézus böjtjébe a katolikus egyház böjti fegyelme szerint:

  • hamvazószerdán és nagypénteken a 18 és 20 év közötti hívek a napi húsmentes étkezésből csak egyszer laknak jól;
  • 14 éves kortól a nagyböjt péntekjein tartózkodunk a húsételektől;
  • az év többi péntekén sem fogyasztunk húst, indokolt esetben egy célirányos jócselekedetet végzünk. A betegek fölmentést élveznek.

A böjt önfegyelemre nevel, megtisztít és bűnnel szemben megerősít.

A nagyböjt péntekjein – először most, február 24-én, Szent Mátyás apostol ünnepén – este 18 órakor keresztúri áhítatot tartunk az egyes közösségek elmélkedéseivel, szentáldozással és szentségi áldással.

Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára lesz országos gyűjtés.

A márianosztrai kirándulásra február 21-éig fogadjuk a jelentkezéseket a 2000- Ft előleg befizetésével a sekrestyében vagy a megszépült és Mózes József főkönyvelő által újjászervezett plébániahivatalban ( Tas u. 5.) hétfőn és pénteken 9-től 12 óráig, illetve kedden és csütörtökön 15 és 18 óra között.

Elsősorban ott várjuk a kedves Híveket keresztelő, esküvő, temetés , miseíratás stb. ügyintézésére.

Jövő vasárnap a 9 órai diákmisén templomunk gitáros kórusa énekel.