Hirdetések

Hirdetés 2023. 03.26. Nagyböjt 5. vasárnap

1./ A pápa áprilisvégi látogatásának helyszínein részt venni kívánók a sullei@esztergomi-ersekseg.hu e-mail címen jelentkezhetnek.

A 14-25 év közötti fiatalok Papp László Sportarénában rendezendő találkozójára egyházi iskolájukban (az EKIF-en keresztül), vagy az egyetemi lelkészségen vagy a plébániájuk által jelentkezhetnek ugyanezen e-mailen név, születési dátum, e-mail címük és plébániájuk vagy közösségük megadásával ráírva, hogy az ifjúsági találkozóra jelentkeznek. A jelentkezések határideje március 31. Lásd még a hirdetőtáblát! Naponta friss információ a www.ferenc2023.hu honlapon olvasható.

2./ Ma, feketevasárnaptól már Jézus szenvedésének titkaira figyelünk. Az ő Szentséges és édesanyja Szeplőtelen Szívének ajánlják föl Kispestet ma este 18 órakor a Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban.

3./ Hesz Attila pálos szerzetes atya nagyböjti lelkigyakorlatára hívjuk a kedves Híveket a péntek este 18 órakor cserkészek vezette keresztút után kb. ½ 7-től, valamint szombat és vasárnap este 18 órakor. Előtte negyedórával a húsvéti szentgyónás elvégzésére ad alkalmat.

4./ Szombaton de. 9-től délig tartó templom- és plébániakerti munkákhoz kérjük a testvérek segítségét.

5./ Nagykedden akvarell technikával életre keltett ikonképes elmélkedést tervezünk a közház emeletén 15 éven fölülieknek. Az érdeklődők íratkozzanak föl a sekrestyében kitett ívre.

6./ Hálás köszönet a szegények nevében a részükre fölajánlott élelmiszerekért.

7./A mai országos perselyadományokkal a szentföldi keresztényeket segítjük.