Hirdetések

Hirdetés 2023. 03.12. Nagyböjt 3. vasárnap

Szent József-kilenceddel készülünk a templomunk jövő vasárnapi kisbúcsújára a reggeli szentmisék után ½ 8-kor és az estiek előtt ½ 6-kor litániával és szentségi áldással. Sokan jöjjetek pártfogását kérni!

Szerdán nemzeti és állami ünnepünkre lobogózzuk föl házainkat, és méltósággal emlékezzünk az 1848-as forradalom hazaszerető hőseire, elbeszélve a szabadságharc történetét a gyermekeknek.

Szerda reggel 8 órakor indul a busz a márianosztrai kirándulásra a templomtól. Felszállni ¾ 8-tól lehet. A buszon kell befizetni személyenként a még fennmaradó 3000.- Ft-ot. Enni- és innivalót mindenki hozzon az útra.

Péntek este 18 órakor keresztút lesz a bibliakör közreműködésével.

Jövő vasárnap, Szent József tanácsolt főünnepén de. az ünnepélyes 11 órai nagymisén szolgáltatjuk ki a szentkenetet 65 évesnél idősebb és azon fiatalabb híveink részére, akik valami tartós, állapotszerű betegséggel élnek vagy súlyos műtét előtt állnak és meggyóntak.

Jövő vasárnap du. 15 órától szentségimádás, 17 órakor szentóra és a kilenced befejezése lesz.

Március 12-től 19-ig tartós élelmiszergyűjtéssel  járulunk a Katolikus Egyház segélyakciójához. Kérjük az adományokat a sekrestyébe vigyék, a rászorulókhoz majd a Katolikus Karitász juttatja el.
Telefonos adományvonalon is segíthetjük a Karitász munkáját: 1356-os telefonszámon hívásonként 500 forinttal.